Bilimsel Makaleler

Buğday çimi, bileşenleri arasında klorofil, flavonoidler ve C vitamini ile E vitaminleri bulunur.

Buğday çimleri,  taze meyve suyu , dondurulmuş meyve suyu , tabletler ve tozlar olup üretim süreçlerine ve buğday çiminin büyüme koşullarına göre değişen bileşimler içerir .

Deneylerde, buğday çimi kanser önlemede ve kanser tedavisinin yanı sıra, immünolojik aktiviteye ve oksidatif strese faydalar sağlamıştır. Klinik araştırmalar, buğday çiminin kemoterapiye sinerjik yararlar sağlayabileceğini ve romatoid artrit, ülseratif kolit, hematolojik hastalıklar, şeker hastalığı, obezite ve oksidatif strese faydalı olmasıyla birlikte kemoterapiyle ilgili yan etkileri hafifletebileceğini göstermektedir.

 

[su_divider text=”Yukarı”]

Yapılan deney sonuçlarında;

Immünomodülasyon, bağışık hücreler arasındaki karmaşık etkileşimleri içerir. Bağışıklık hücreleri, birbirleriyle iletişim kurmak ve bağışıklık fonksiyonunu düzenlemek için sitokin sekresyonu kalıplarını ve çeşitli durumlara yanıt olarak fonksiyonel moleküllerin sentezini iletirler. Burada, Buğday çimi Suyu ile tedavi edilen farklı hücre popülasyonları arasındaki çapraz konuşma açıkça tarif edilmiş ve Buğday Çimi Suyu’nun ana hedefi monosit olmuştur. Buğday Çimi Suyu’nun biyoaktif bir bileşiği olarak tanımlanan maltoheptaozun, sitokin ekspresyonunu indükleyerek monositlerin bağışıklık özelliklerini belirgin şekilde düzenlediği de ortaya çıkmıştır.

 

[su_divider text=”Yukarı”]

Buğday Çimi Suyu ve Kanser ilişkisi

Klorofil, Kanserle Savaşabilir.

Oral skuamöz hücreli karsinom, dünya genelinde altıncı en yaygın kanserdir ve özellikle Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Genellikle sadece tümör hücreleri için değil aynı zamanda birçok yönden normal hücrelere toksik olan kemoterapötik ajanların yardımıyla idare edilir. Halbuki eski günlerden beri Hindistan’da kullanılan geleneksel bitkisel ilaçların toksik etkileri olmadığı biliniyor.

Sonuç olarak; Buğday çimi suyu, oral kanser hücre hattı proliferasyonunu inhibe edici bir etkiye sahiptir.

 

[su_divider text=”Yukarı”]

Buğday Çimi’nin antioksidan, antiaging ve anti-inflamatuar etkisi olduğu bilinmektedir.

 

[su_divider text=”Yukarı”]

Buğday çimi suyunun tıbbi kullanımı:

Temel ve klinik uygulamalardaki boşlukların gözden geçirilmesi.
Bar-Sela G1, Cohen M, Ben-Arye E, Epelbaum R.
(Entegre Onkoloji ve Destekleyici Tedavi Unitesi, Rambam Sağlık Bakımı yerleşkesi, Haifa, İsrael.)

Özet:
Buğday bitkisinin (Triticum aestivum) genç çiminin sağlığa yararları konusunda yaygın bir kanaat vardır. Bu ürünün bileşenleri arasında klorofil, flavonoidler, Vitamin C ve E vardır. Çim filizinin taze suyu, derin dondurulmuş suyu, tabletleri ve tozu olarak (piyasada) bulunur. Üretim sürecine ve büyüme sürecine bağlı olmak üzere bu ürünlerin içerikleri değişik olabilir. İn vitro laboratuvar çalışmaları, özellikle mayalanmış (fermente) buğday mayası ekstraktının, anti kanser potansiyelinin olduğu, ve muhtemel mekanizma olarak da apostazis olduğunu göstermiştir. Hayvan deneyleri, buğday çiminin kanserin önlenmesinde yararlı olduğunu, kanser tedavisine eklenebileceğini, immünolojik aktivitede ve oksidatif stresde yararlı olduğunu göstermiştir.

Klinik çalışmalar, çim filizinin kemoterapinin yan tesirlerinin giderilmesinde yardımcı olabileceğini, ayrıca romatoid artrit, ülseratif kolit, diabet, obesite ve oksidatif strese de katkısının olabileceğini düşündürüyor. Ancak denek sayıları sınırlıdır ve birtakım metodolojik sorunlar baş göstermektedir.

Çim filizi ile ilgili herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.

Bir cevap yazın

×
Product added to cart

Sepetinizde ürün bulunmuyor.